25. mars i Oslo: Barrierestyring i praksis

I mange industrier er barrierestyring essensielt for å ha kontroll på storulykkerisiko. Til tross for økt fokus på barrierestyring de siste årene, ser man fortsatt eksempler på storulykker og nestenulykker.

Dette seminaret tar for seg barrierestyring i praksis og ser på hva man har oppnådd innenfor ulike industrier og ikke minst hvor man ser forbedringsområder i tiden som kommer.

Arrangementet er gjennomført.

Kursdokumentasjon her