Barrierestyring i praksis

Barrierestyring er essensielt for å ha kontroll på storulykkerisiko. Til tross for økt fokus på barrierestyring de siste årene, ser man fortsatt eksempler på storulykker og nestenulykker. Dette seminaret tok for seg barrierestyring i praksis og hva man har oppnådd innenfor ulike industrier og ikke minst hvor man ser forbedringsområder i tiden som kommer.

Onsdag 25. mars 2015
Bjørvika konferansesenter, Oslo

  • Etter 3 år med barrierestyring: Er det fortsatt noen gap som må lukkes? Bjørnar Heide, Petroleumstilsynet

  • Barrierestyring for Goliat Helene Ness Hansen, Safetec, Rekdal Ole, Eni

  • Case fra Kjernekraft Jerzy Grynblat, Lloyds Register Consulting

  • Barrier management in Statoil through the Technical Integrity Management Programme (TIMP) Yousif Rahim, Statoil

  • Security og barrierestyring Viljar K Nævdal, Proactima, Hermann Steen Wiencke, Proactima

  • Assessing the reliability of operational barrier elements Koen van de Merwe, DNV GL

Program PDF