6. juni: Flere år med barrierestyring – men ser vi noen effekter?

6. juni: Flere år med barrierestyring – men ser vi noen effekter?

ESRA Norge inviterer til årsmøteseminar i Stavanger 6. juni 2019.

I mange virksomheter er barrierestyring essensielt for å ha kontroll på storulykkerisiko. I norsk petroleumsvirksomhet har myndigheter og operatører hatt fokus på barrierestyring i nesten ti år, men ser vi effektene vi ønsker?

Program og påmelding

Dagsorden og sakspapirer til årsmøtet

Vel møtt!