6. juni 2019: Flere år med barrierestyring – men ser vi noen effekter? Årsmøte 2019

ESRA Norge inviterte til årsmøteseminar i Stavanger 6. juni 2019.

I mange virksomheter er barrierestyring essensielt for å ha kontroll på storulykkerisiko. I norsk petroleumsvirksomhet har myndigheter og operatører hatt fokus på barrierestyring i nesten ti år, men ser vi effektene vi ønsker?

Program

Dagsorden og sakspapirer til årsmøtet

Du kan laste ned presentasjonene til høyre.