10. desember: Kvalitative risikovurderinger

Kvalitative risikoanalyser – lett å bruke eller bare lettvint?

Det finnes mange kvalitative risikoanalysemetoder der fellesnevneren er at risikoen ikke tallfestes: Hazid, hazop, SJA, grovanalyse, swift osv. Slike analyser påvirker en lang rekke beslutninger i mange ulike bransjer og har derfor stor innflytelse. Kanskje har denne typen analysemetoder fått en litt stemoderlig behandling? Noen vil hevde at de av mange i risikoanalysemiljøet anses å være trivielle og uinteressante. I hvilken grad gir slike analyser nyttig beslutningsstøtte? Trenger vi flere eller færre kvalitative analyser i fremtiden?

Seminaret setter fokus på deling av erfaringer mellom ulike bransjer når kvalitative risikoanalyser brukes på problemstillinger som har med sikkerhet å gjøre.

Velkommen til Litteraturhuset i Oslo, den 10. desember 2015.

Kursdokumentasjon finner du her