Kvalitative risikoanalyser – lett å bruke eller bare lettvint?

Det finnes mange kvalitative risikoanalysemetoder der fellesnevneren er at risikoen ikke tallfestes: Hazid, hazop, SJA, grovanalyse, swift osv. Slike analyser påvirker en lang rekke beslutninger i mange ulike bransjer og har derfor stor innflytelse. Kanskje har denne typen analysemetoder fått en litt stemoderlig behandling? Noen vil hevde at de av mange i risikoanalysemiljøet anses å være trivielle og uinteressante. I hvilken grad gir slike analyser nyttig beslutningsstøtte? Trenger vi flere eller færre kvalitative analyser i fremtiden?

Seminaret setter fokus på deling av erfaringer mellom ulike bransjer når kvalitative risikoanalyser brukes på problemstillinger som har med sikkerhet å gjøre.

Torsdag 10. desember 2015 kl. 08:30-15:30
Litteraturhuset i Oslo

Møteleder Kjetil Gjønnes

  • Kvalitative og kvantitative risikovurderinger. Litt fra teori og praksis Carsten Busch, seniorrådgiver HMS, Politidirektoratet

  • Hvordan blir Nasjonalt risikobilde til? Valg av scenarioer, analysemetode og særtrekk ved NRB Ann Karin Midtgaard, seniorrådgiver i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

  • Bruk av kvalitative risikovurderinger i Statens vegvesen. Eksempler fra Region Sør Ann Karin Midtgaard, seniorrådgiver i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

  • Fra risikoanalyse til risikostyring: er risikomatrisen et tilstrekkelig verktøy? Gunnar Hauland, Safetec

  • Forenkling av risikoanalyser. Mer formålstjenlige? Morten Sørum, Statoil

  • Risikostyring i driftsfasen – basert på tall eller vurderinger? Harald Rønneberg, produksjonssjef, Statoil

Program PDF