ESRA Skinnegående | 7.februar 2024

Onsdag 7.februar var det duket for årets ESRA Skinnegående arrangement. Flere deltakere var tilstede fysisk og fikk servert lunsj og pausemat, samt minglet med bransjekolleger.

Temaet var: hvilke nye utfordringer vil vi møte i samferdselsprosjekter framover?

Det grønne skiftet krever store utbygginger og fornyelser innen jernbane og T-bane. Dette krever effektivisering og innovasjon, samtidig som teknologiutvikling fører med seg ytterlige hensyn som må tas.

Hvilke nye utfordringer står samferdselsprosjekter ovenfor?

På seminaret fikk vi høre om risikostyring og sikkerhet i pågående prosjekter, på en transportløsning som hittil ikke er valgt i Norge: MagLev, og status på utviklingen innen cybersikkerhet i jernbanen.

Her finner du presentasjonene fra seminaret.