7. oktober: ESRA Skinnegående Sikkerhetsforum

Systemsikkerhet – Hvordan ivareta sikkerheten i en kompleks jernbane?

Jernbanen er et komplekst system med mange involverte parter, og vi ser stadige endringer både teknologisk og organisatorisk. I dette systemet påvirker alle hverandres risiko. Samtidig har alle aktører ansvar for å håndtere sin egen risiko og lite eller ingen innsyn i andres. Hvordan løser vi dette? Er det mulig å få til en helhetlig styring av risiko? Og hva kan vi lære fra aktører i andre land?

Vel møtt på halvdagsseminar onsdag den 7. oktober i Jernbaneverkets lokaler på Stortorvet.

Kursdokumentasjon finner du her