Systemsikkerhet – Hvordan ivareta helheten i en kompleks jernbane?

Jernbanen er et komplekst system med mange involverte parter, og vi ser stadige endringer både teknologisk og organisatorisk. I dette systemet påvirker alle hverandres risiko. Samtidig har alle aktører ansvar for å håndtere sin egen risiko og lite eller ingen innsyn i andres. Hvordan løser vi dette? Er det mulig å få til en helhetlig styring av risiko? Og hva kan vi lære fra aktører i andre land?

Et seminar i regi av ESRA Skinnegående Sikkerhetsforum
7. oktober 2015 Jernbaneverket, Oslo

Møteleder Kjetil Gjønnes

  • Hvert land – sin sikkerhetsstyring – om forskjeller og likheter i jernbaneeuropa Sven Marius Utklev Gjeruldsen, Internasjonalt kontor, Jernbaneverket

  • Safety along the road towards an open single European railway market Dragan Jovicic, ERA – European Railway Agency

  • Sikkerhetsstyring i komplekse systemer – erfaringer fra SJ i Sverige Björn Paulsson, SJs operative trafiksäkerhetssamordnare för Norge

  • Sikkerhetsstyring i komplekse systemer – erfaringer fra SJ i Sverige Björn Paulsson, SJs operative trafiksäkerhetssamordnare för Norge

Program PDF