15. april: Fremtidens risikoanalyser: Hva må endres?

Det synes å være stor enighet blant fagfolk om at det er et potensial for å forbedre dagens praksis når det gjelder risikoanalyser i oljenæringen. Det gjøres mange og omfattende analyser, men ikke alle er like formålstjenlige. Petroleumstilsynet ønsker mer fokus på usikkerhet og kunnskap, men hvordan dette bør avspeiles i risikoanalysene er ikke opplagt. Seminaret vil diskutere hvordan en best kan møte disse utfordringene. Hvordan bør vi gjøre risikoanalyser i fremtiden? Har dagens QRA utspilt sin rolle, og hva skal den eventuelt erstattes med? 

Seminaret gjennomføres som et samarbeid mellom forskningsprosjektet «Improved risk assessments» (Norges forskningsråd) og ESRA Norge. Målgruppen er risikoanalytikere.

Sted: Måltidets hus, Stavanger

Tidspunkt: 15. april 2016.

Kursdokumentasjon finner du her