Fremtidens risikoanalyser: Hva må endres?

Det synes å være stor enighet blant fagfolk om at det er et potensial for å forbedre dagens praksis når det gjelder risikoanalyser i oljenæringen. Det gjøres mange og omfattende analyser, men ikke alle er like formålstjenlige. Petroleumstilsynet ønsker mer fokus på usikkerhet og kunnskap, men hvordan dette bør avspeiles i risikoanalysene er ikke opplagt. Seminaret vil diskutere hvordan en best kan møte disse utfordringene. Hvordan bør vi gjøre risikoanalyser i fremtiden? Har dagens QRA utspilt sin rolle, og hva skal den eventuelt erstattes med?

Seminaret gjennomførtes som et samarbeid mellom forskningsprosjektet «Improved risk assessments» (Norges forskningsråd) og ESRA Norge. Målgruppen var risikoanalytikere.

Sted: Måltidets hus, Stavanger

Tidspunkt: 15. april 2016.

Møteledere: Terje Dammen og Terje Aven

  • Faglig introduksjon Terje Aven
  • Prosjekt i regi av Norsk olje og gass Vidar Kristensen, Wintershall
  • Oppfølgende kommentarer Olav Sæter, Statoil
  • Prosjekt i regi av ConocoPhillips Vegard Tuft (Safetec)
  • Introduksjon til gruppearbeid Willy Røed (UiS/Proactima)
  • Gruppearbeid
  • Diskusjon i plenum
  • Avslutning Terje Dammen (ESRA Norge) og Terje Aven (Petromaks forskningsprosjekt)

Program PDF