16. mars: Håndtering av trafikksikkerhet knyttet til human factors ved organisatoriske endringer

Skinnegående Sikkerhetsforums årsmøteseminar.

Skinnegående Sikkerhetsforum inviterer til halvdagsseminar på temaet «Håndtering av trafikksikkerhet knyttet til human factors ved organisatoriske endringer.» Vi begynner med en lunsj, fortsetter med tre spennende innlegg og avslutter med årsmøte.

NB! Innkalling til årsmøte vil bli tilgjengelig her 14 dager før årsmøtet.

Kursdokumentasjon og sakspapirer her