Å lære eller la være

ESRA Skinnegående sikkerhetsforum 6. april 2011.

12:10  Hvad skal man se efter og lære af,
– for at forbedre sikkerheden
Erik Hollnagel, Syddansk Universitet

13:10  Variasjon og usikkerhet i data
 – hvorfor vi må unngå å kutte haler uten
å vite hvor de ender
Kjell Ivar Øvergård, NSB

14:20  Brent barn skyr ilden,
– men hjelper det å miste hammeren først?
Stein Haugen, NTNU