Aktiv bruk av risikoanalyser

ESRA Norge 8. februar 2011

Program:

12:00  Levende risikoanalyser hos togselskapene
          Richard Heyerdahl, Proactima

12:30  Risiko for dummies
          – Nye strekningsanalyser – kjent, brukt og vedlikeholdt av 3000 brukere
          Kjetil Gjønnes, Jernbaneverket

13:00  Fra BORA til Risiko-OMT
          – innledning og leveranser
          Jan Erik Vinnem, Preventor

13:40  Årsaksmodellering i offshore risikoanalyser
          – scenarier og aktiviteter
          Eivind H Okstad, SINTEF

14:05  Modellering av risiko
– Bruk av feiltrær, hendelsestrær og
risikopåvirkende faktorer (RIF-modell)
          Rolf Bye, Studio Apertura

14:30  Case-studie
          – analyser og risikoreduserende tiltak
          Bjørn Axel Gran, Safetec