Boring og brønn – brønnintegritet 2011

Seminar 7. april 2011

10:15     Macondoutblåsningen
             – Erfaringer fra Respons og Investigation Teamene
              Morten Emilsen & Thomas Selbekk, Add energy

11:00     Hva vet vi om IKT-systemene ombord på Deepwater Horizon?
             Jon Espen Skogdalen, UiS

12:30    Macondoutblåsningen – i et Regelverksperspektiv
             Lars Tore Haug, DNV

13:00     Gullfakshendelsen
            – Erfaringer og refleksjoner fra granskningsarbeidet
             Ole Talberg, Statoil

13:45     Storulykker
             – er vi i stand til å håndtere risikoen?
             Kristen Kjeldstad, Ptil

Ikke alle presentasjonene kunne gjøres tilgjengelig for publisering på nettsider av hensyn til innholdet.