Brønnintegritet og utblåsningsrisiko

ESRA seminar 5. mars 2009

09.40 Boring i depleterte reservoarer

Line Hoff Nilsen, StatoilHydro

10.20 Risikobetrakninger på BOP-testing
Thor Paulsen, StatoilHydro

11.10 Effektivisering av testing av subsea-BOP
Per Holand, ExproSoft

12.35 Brønndesign og utblåsningsrisiko
Ole Rygg, Add Energy

13.15 Betydning av svekkede brønnbarrierer for totalrisko
Håvard Brandt/Lars Tore Haug, DNV

14.10 Monitorering av B-annulus i HPHT-brønner subsea
Neil Sultan, Total E&P Norge

14.45 Brønnintegritet på norsk sokkel – erfaringer og utfordringer siste 5 år
Stein Tonning, Ptil