Seminar 15. november 2017 – Status på risikostyring innen brønn og boring

Petroleumsnæringen har i de senere årene vært gjennom en betydelig lavkonjunktur og dette har særlig rammet boreaktiviteten. Leteaktiviteten har generelt vært lav og riggratene har stupt som følge av overkapasitet i markedet.

Samtidig er forventningene til boreeffektivitet høyere enn noen gang mens brønnene blir mer komplekse. Spørsmålet blir da om man med dette bildet som bakgrunn klarer å opprettholde og forbedre sikkerhetsnivået i boreoperasjoner.

Dette seminaret tar for seg status på risikostyring innen brønn og boring. Er det slik at teknologi, samhandling, prosesser og metodeverk holder tritt med de økende kravene til kostnadseffektive boreoperasjoner? Vi kan ikke love to streker under svaret, men gjennom gode foredrag og engasjerte diskusjoner vil vi bidra til å kaste lys over problemstillingen.

Program 

08:30-09:00 Registrering og kaffe
09:00-09:15 Velkommen og introduksjon ved ESRA Norge
Styremedlem ESRA Norge Atle Stokke
09:15-10:00 Status og utfordringer med boring og brønn fra et myndighetsperspektiv
Monica Ovesen og Nina Ringøen, Petroleumstilsynet
10:00-10:45 Risikostyring i leteoperasjoner
Bjørn Hoff, Senior HSE advisor, Lundin
10:45-11:00 Pause
11:00-11:45 Hvordan håndtere gassløft med degraderte barrierer
Steffen Kristiansen, ingeniør og Frank Firing, seniorrådgiver, Statoil
11:45-12:30 Loss of Well Control Occurrences in offshore operations, 2000–2015
Per Holand, Senior Consultant – Well Risk and Reliability Specialist, Ph.D, Exprosoft
12:30-13:15 Lunsj
13:15-14:00 Performance based abandonment of wells
Lars Tore Haug, Principal Engineer, DNV GL
14:00-14:15 Pause
14:15-15:00 SIL-krav i NORSOK S-001/NOROG-070 vs. krav i NORSOK D-010 i fbm funksjonstesting av brønnbarrierer
Jahon D. Khorsandi, Risk Management Engineer, Conoco Phillips
15:00-15:15 Oppsummering og avslutnng
Styremedlem ESRA Norge Atle Stokke

 

Program pdf