Endret risikobilde – sårbarhet i transportsektoren

ESRA Skinnegående sikkerhetsforum  8. februar 2012.

Program
12:00 Innledning
12:15 Nasjonalt risikobilde – nye utfordringer
Avdelingsleder Erik Thomassen, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
13:00 Klima og transport – resultater fra et prosjekt i Statens vegvesen
Gordana Petkovic, Statens vegvesen
14:00 Klimaendringer og infrastruktur – konsekvenser for jernbanen
Sjefingeniør Trond Børsting, Jernbaneverket
14:40 Klimaendringer og infrastruktur – konsekvenser for luftfarten
Seniorrådgiver Olav Mosvold Larsen, Avinor