Er sikkerheten blitt for dyr?

Årsmøteseminar om kostnadsreduksjoner og sikkerhet

I tider hvor kostnadsreduksjoner preger offshorenæringen og andre bransjer, er det naturlig å spørre om det er mulig å opprettholde sikkerheten i trange tider. Noen hevder til og med at det er overdrevne sikkerhetskrav som er årsak til kostnadseksplosjonen i oljeindustrien. Er det slik at sikkerheten er blitt for dyr? Og hvordan kan vi håndtere målkonflikter og dilemmaer vi møter når man må balansere sikkerhet i forhold til effektivitet? Er standardisering en vei å gå? Kan motgang gjøre oss bedre?

Ingeniørenes Hus, Oslo 04.06.15 Møteleder

  • Kontinuerlig forbedring – sikkerhet og kostnader Ole Jørgen Melleby, Petroleumtilsynet

  • Hva er et kosteffektivt nivå i offshorevirksomheten? Morten Sørum, Statoil

  • Nye utfordringer innen sikkerhet Thor Egil Braadland, Tekna

  • Fra et fagforeningsperspektiv Hilde-Marit Rysst, Safe

  • Deregulering, kostnadskutt og konsekvenser for sikkerheten – med eksempler fra jernbane og luftfart Stig Ole Johnsen, SINTEF

  • Sammenhenger mellom sikkerhet og effektivisering. Noen eksempler fra skipsfart Rolf Bye, Safetec

Program PDF