Flere år med barrierestyring – men ser vi noen effekter?