Fra ROS-analyse til beredskap

Jernbaneverket, 21. mai 2014

Program

Samfunnets behov og forventninger til beredskap
Odd Einar Dørum – tidligere samferdsel- og justisminister – nå i Oslo Bystyre for Venstre i Samferdsel og miljøkomite der ansvar for beredskap ligger.

Fra ROS-analyse til beredskap – perspektiv fra offshoreindustrien
Eldbjørg Holmås, Konsulent, Proactima

Fra ROS-analyse til beredskap – perspektiv fra jernbane
Mona Tveraaen, beredskap i infrastrukturdivisjonen, Jernbaneverket

Sort svane eller forutsette hendelser – kommunal beredskap og forebyggende tiltak i et beslutningsperspektiv
Kåre Ellingsen, Avdelingssjef, Beredskapsetaten i Oslo kommune

Vakre Lærdal – Natta vi aldri glemmer
Jan Geir Solheim, Ordfører, Lærdal Kommune