Årsmøteseminar 29. mai 2019 – Gransking og læring etter hendelser

ESRA Norges årsmøteseminar 2018

Hvordan få en god overgang fra granskningsrapporter til effektive tiltak og endret arbeidspraksis?

«Vi gransker for å lære», heter det. Men hvordan kan vi:

  • granske og følge opp tiltak slik at man får ut god læring etter hendelsene?
  • få en god overgang fra granskningsrapporter og læringsark («Lessons Learned») til konkrete tiltak og endret arbeidspraksis?

Læringsprosessen etter hendelser kan deles i to faser: En granskningsfase og en oppfølgingsfase.

Mens granskningsprosessen er godt etablert i mange bransjer, er det stor mangel på kunnskap om læring og effektive tiltak etter hendelser. Vi kan også bli mye flinkere til å lære av vellykkede operasjoner!

Med dette som utgangspunkt, ønsker vi å formidle noen erfaringer fra ulike bransjer, og å rette søkelyset mot viktige forutsetninger for effektiv læring etter hendelser.

Program

08:30-09:00 Registrering og kaffe
09:00-09:10 Velkommen v/leder ESRA Norge
Terje Dammen, leder ESRA Norge
09:10-09:20 Introduksjon til tema v/møteleder
Ranveig Kviseth Tinmannsvik, SINTEF / ESRA Norge
09:20-10:00 Prinsipper og metoder til bruk i granskning
Urban Kjellén, NTNU
10:00-10:40 Granskning som forbedringsverktøy i Statnett
Anders Mathisen og Kjersti Langeland, Statnett
10:40-11:00 Pause
11:00-11:40 «How to get it right» – effektive tiltak for å forebygge uønskede hendelser i Statoil
Sturle Næss, Statoil
11:40-12:30 ÅRSMØTE ESRA NORGE
12:30-13:30 Lunsj
13:30-14:10 Ulike perspektiver på læring etter hendelser
Geir Sverre Braut, UiS
14:10-14:50 Øvelse SCOPE 2017 – med fokus på læring og åpenhetskultur
Stig Wahlstrøm, Kystverket
14:50-15:10 Pause
15:10-16:00 Læring etter vellykkede operasjoner
Ragnar Rosness, SINTEF
16:00 Avslutning
Ranveig Kviseth Tinmannsvik, SINTEF / ESRA Norge
16:30-17:30 Omvisning Akershus festning
18:00 Middag på Miss Sophie