Praktisk bruk av RAM og produksjonstilgjengelighet analyser

Ingeniørens Hus, 28. januar 2015

RAM analyser – forventer vi for lite?
Siegfried Eisinger, Senior Principal Specialist – DNV GL

OREDA News – datahåndbok 2015, satsningsområder og veien videre
Siegfried Eisinger, OREDA Project Manager, Tony Kråkenes, OREDA Handbook Project Manager, SINTEF

Hvordan evaluere og presentere usikkerheter i RAM analyser med hensyn til kvaliteten på input data
Stefan Isaksen – Safetec

RAM-analyser på jernbanesystemer – muligheter og utfordringer
Ruth Jorun Tuven – Jernbaneverket

Improving pre-operational production efficiency estimates
Olav Tu Husveg, Principal Eng. Operation assurance, Statoil, Sigurd Aanestad, Sr Eng. Operations, Statoil

Regularitet som forretningsdriver i Gassco-prosjekter
Sveinung Erland, Sr.rådgiver regularitet og usikkerhetsanalyser

Teknisk tilstandsanalyse, Kristin Platform
Ole Bjørn Westad RMM/vedlikeholdsstyring, Lars Petter Larsen RMM/PE, Trond Østerås, Sr. Researcher /Dr. Eng., SINTEF