Risikoanalyser og helhetlig risikostyring

Fagkveld,  Norsk Oljemuseum, Tekna-uken i Stavanger 28.11.2012

Program
Presentasjon av ESRA Norge Malene Sandøy
Risikoanalyser – en del av helhetlig risikostyring Hermann S. Wiencke
 Refleksjoner rundt alvorlige hendelser i petroleumsindustrien i et risikostyringsperspektiv Jan Erik Vinnem