3. Samfunnets digitale sårbarhet og bærekraft_TorOlavGrøtan