5.Metode for å måle sikkerhet og sikringskultur_asbjørn lein aalberg