Seminar 20. november 2018 – Sikkerhet under ulike regimer – hva betyr det?