Status innen risiko- og pålitelighetsmetoder – hva forskes det på i Norge?

Opptak av seminar fra 7. februar.

Vi presenterer en oversikt over de viktigste aktørene og de viktigste temaene innen forskning og utvikling innenfor våre fagområder. Du vil også få anledning til å stille spørsmål underveis, samt møte aktørene. Du velger fysisk eller digital deltakelse.

 1. Velkommen og oversikt
  Morten L. Lien, ESRA
 2. Universitet i Sørøst-Norge (USN)
  Agnieszka Lach, Førsteamanuensis

 3. Universitetet i Stavanger (UiS)
  Ole Andreas Engen, Professor

 4. ROSS Gemini Centre – NTNU/SINTEF
  Jørn Vatn v/ NTNU i sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold
  Jørn Vatn, vedlegg
  Maria Vatshaug Ottermo, Forsker – Sintef
  Shenae Lee, Forsker – Sintef

 5. NORCE
  Eric Patrick Ford, Seniorforsker

 6. IFE
  Bjørn A. Gran, Research Director, Digital Systems

 7. Transportøkonomisk institutt (TØI)
  Rune Elvik, Forsker