Utfordringer ved bruk av kost/nytteanalyse og ALARP-prinsippet

Måltidets hus, 26. november 2014

  • Utfordringer ved gjennomføring og bruk av kost-nytteanalyser og ALARP-vurderinger sett fra myndighetenes perspektiv Ole Jørgen Melleby, Petroleumstilsynet

  • Refleksjoner ifm. gjennomføring og bruk av kost-nytteanalyser og ALARP-prinsippet Eirik Abrahamsen, professor, Universitetet i Stavanger

  • Bruk av ALARP analyse for beslutningstaking på behovet for sikkerthetssystemer/barrierer-en god tilnærming? Morten Sørum, Senior Advisor Safety, Statoil

  • Eksempel fra offshoreprosjekt: Installere SSIV (subsea isolation valve) Kjetil Skarestad, Sr Engineer Technical Safety, Statoil

  • ALARP og nytte-/kostvurderinger i transportsektoren Liv Bjørnå, Senior Principal Consultant, Loyd’s Register Consulting

  • ALARP process seen from engineering Contractors Ivar Skjeldal, Specialist Engineer, Aker Solutions

Program PDF