8. september: Menneskelige faktorer i risikoanalyse og barrierestyring

Risikoanalyser og barrierestyring er begreper som er blitt innarbeidet i ledelsesfilosofien i mange bransjer, som midler for å oppnå gode og sikre anlegg og sikker drift. Imidlertid er fokus ofte på de tekniske systemene og anleggene. Dette skjer til tross for en allmenn anerkjennelse av menneskets betydning for sikkerhet, både som mulig medvirkende årsak til at ulykker skjer, og ikke minst som bidragsyter for å hindre at feil skjer eller utvikler seg til en ulykke.

Seminaret vil belyse utfordringer, initiativ og metoder som integrerer dette aspektet inn i den tradisjonelle tilnærmingen.

Foredragsholdere:

  • Lars Ola Bækkevold, Jernbaneverket
  • Elisabeth Hansson Blix, Safetec
  • Asbjørn Lein Aalberg, Safetec
  • Håvard Gåseidnes, Sjøfartsdirektoratet
  • Kristian Gould, Statoil
  • Andreas Bye, IFE
  • Sondre Øie, DNV GL
  • Jan Erik Vinnem, Preventor/NTNU

Når: kl. 08:30-15:15, den 8. september 2016     Hvor: Scandic Lerkendal, Trondheim.

Kursdokumentasjon finner du her