Formålstjenlig risikostyring 8. mars i Stavanger – Meld deg på!

Formålstjenlig risikostyring 8. mars i Stavanger – Meld deg på!

Helse-miljø og sikkerhetsregelverket for flere næringer bygger på funksjonskrav som fastslår hvilket sikkerhetsnivå som kreves, mens selskapene i stor grad selv kan velge hvordan de skal nå dette nivået. Det er viktig med videreutvikling av risikostyringen, spesielt i forhold til storulykkesrisiko. Vi ønsker refleksjoner rundt eventuelle utfordringer med å integrere risikostyringen i beslutningsprosesser; Hva er…Les mer

ESRA Norge – Vår 2017

ESRA Norge – Vår 2017

ESRA har planlagt flere spennende seminar for våren 2017: Formålstjenlig risikostyring Helse-miljø og sikkerhetsregelverket for flere næringer bygger på funksjonskrav som fastslår hvilket sikkerhetsnivå som kreves, mens selskapene i stor grad selv kan velge hvordan de skal nå dette nivået. Det er viktig med videreutvikling av risikostyringen, spesielt i forhold til storulykkesrisiko. Vi ønsker refleksjoner…Les mer

ESRA Webinar 2. November

ESRA Webinar 2. November

Michael Beer presents: «Alternative approaches to the treatment of epistemic uncertainties in risk assessment”  A 45 minutes presentation followed by a questions and answers session. Wednesday November 2 at 3:00-4:00 PM (GMT+1) Mer informasjon finner du herLes mer

Norwegian Tunnel Safety Conference – 15. november

Denne nasjonale konferansen arrangeres av Norwegian Tunnel Safety Cluster, som fikk Arena-status i det nasjonale klyngeprogrammet til Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og SIVA i juni 2016. På konferansen vil Einar Morland bidra med en sterk skildring av hvordan han og familien opplevde brannen i Gudvangatunnelen i 2013.  I tillegg kommer blant andre: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen…Les mer

SEROS Seminar 31. Oktober

SEROS Seminar 31. Oktober

Integrating economic and safety perspectives in risk management – A necessity for success? The seminar focuses on whether economists and the economic thinking is an obstacle for good risk and safety management. Or whether stronger cooperation with the economists is a necessity for a successful management of risk. Date: Monday 31 October 2016 Place: Måltidets…Les mer

Menneskelige faktorer i risikoanalyse og barrierestyring – 8. september

Menneskelige faktorer i risikoanalyse og barrierestyring – 8. september

Risikoanalyser og barrierestyring er begreper som er blitt innarbeidet i ledelsesfilosofien i mange bransjer, som midler for å oppnå gode og sikre anlegg og sikker drift. Imidlertid er fokus ofte på de tekniske systemene og anleggene. Dette skjer til tross for en allmenn anerkjennelse av menneskets betydning for sikkerhet, både som mulig medvirkende årsak til…Les mer

Risikoindikatorer 8. juni

Risikoindikatorer 8. juni

Risikoindikatorer er et mye brukt begrep innenfor ulike bransjer. Men hvilke risikoindikatorer finnes og hvilke brukes? Måler vi de forholdene som har betydning for sikkerheten? Fører endringer i indikatorer til konkrete handlinger eller endret drift, og gir indikatorene en bedre sikkerhet eller bare forbedrede resultater på indikatorer? Seminaret arrangeres i forbindelse med årsmøte i ESRA…Les mer

Fremtidens risikoanalyser: Hva må endres? 15. april

Fremtidens risikoanalyser: Hva må endres? 15. april

Det synes å være stor enighet blant fagfolk om at det er et potensial for å forbedre dagens praksis når det gjelder risikoanalyser i oljenæringen. Det gjøres mange og omfattende analyser, men ikke alle er like formålstjenlige. Petroleumstilsynet ønsker mer fokus på usikkerhet og kunnskap, men hvordan dette bør avspeiles i risikoanalysene er ikke opplagt.…Les mer

Skinnegående inviterer: Sikkerhet og teknologisk utvikling 15. mars

Skinnegående inviterer: Sikkerhet og teknologisk utvikling 15. mars

Gir teknologien bedre kontroll på risiko, eller øker den risiko og sårbarhet med økt kompleksitet og skjulte avhengigheter? Er gårsdagens metodikk for sikkerhetsstyring og risikovurderinger egnet for dagens -og morgendagens teknologi? Når risiko nærmer seg null og vi mener alle sikkerhetshull er dekket – er teknologien isfjellet som gjør at det utenkelige likevel kan skje?…Les mer

European Safety and Reliability Conference 2016

European Safety and Reliability Conference 2016

The European Safety and Reliability Conference in 2016 will be hosted at the Technology and Innovation Centre, a state of the art centre at Strathclyde University in Glasgow. The University of Strathclyde and the UK Safety and Reliability Society – the professional body for Safety and Reliability Engineers – have come together to bring ESREL 2016…Les mer