5. mai: Industrialisert havbruk – ESRA gjester Ocean Week

5. mai: Industrialisert havbruk – ESRA gjester Ocean Week

Når: ESRAS seminar er den 5. mai (Ocean Week 3-5. mai) Hvor: Radisson Blu Royal Garden, Trondheim For påmelding med ESRAs spesialpris (kr. 1000 for en dag) send en e-post til: saskia.butler@tekna.no Havbruksnæringen forventes å få en betydelig vekst de neste årene. Blant endringene som gjøres i bransjen for å sikre fortsatt vekst, og samtidig håndtere…Les mer

Kom med innspill til program for ESRAs årsmøteseminar 2017!

Kom med innspill til program for ESRAs årsmøteseminar 2017!

Vi har i år valgt «Risikostyring i fremtidens avanserte samfunn» som tema for årsmøteseminaret. Bakgrunnen for dette er at begrepene «smart buildings» og «smart cities» er i ferd med å gå fra å være spennende ideer til konkrete realiteter. Dette innebærer integrering og sammenkobling av IKT-systemer i alle typer samfunnsfunksjoner, på et nivå langt over…Les mer

16. mars: Håndtering av trafikksikkerhet knyttet til human factors ved organisatoriske endringer

16. mars: Håndtering av trafikksikkerhet knyttet til human factors ved organisatoriske endringer

Skinnegående Sikkerhetsforums årsmøteseminar. Skinnegående Sikkerhetsforum inviterer til halvdagsseminar på temaet «Håndtering av trafikksikkerhet knyttet til human factors ved organisatoriske endringer.» Vi begynner med en lunsj, fortsetter med tre spennende innlegg og avslutter med årsmøte. NB! Innkalling til årsmøte vil bli tilgjengelig her 14 dager før årsmøtet. Kursdokumentasjon og sakspapirer herLes mer

8. mars: Formålstjenlig risikostyring i Stavanger

8. mars: Formålstjenlig risikostyring i Stavanger

Helse-miljø og sikkerhetsregelverket for flere næringer bygger på funksjonskrav som fastslår hvilket sikkerhetsnivå som kreves, mens selskapene i stor grad selv kan velge hvordan de skal nå dette nivået. Det er viktig med videreutvikling av risikostyringen, spesielt i forhold til storulykkesrisiko. Vi ønsker refleksjoner rundt eventuelle utfordringer med å integrere risikostyringen i beslutningsprosesser; Hva er…Les mer

ESRA Norge – Vår 2017

ESRA Norge – Vår 2017

ESRA har planlagt flere spennende seminar for våren 2017: Formålstjenlig risikostyring Helse-miljø og sikkerhetsregelverket for flere næringer bygger på funksjonskrav som fastslår hvilket sikkerhetsnivå som kreves, mens selskapene i stor grad selv kan velge hvordan de skal nå dette nivået. Det er viktig med videreutvikling av risikostyringen, spesielt i forhold til storulykkesrisiko. Vi ønsker refleksjoner…Les mer

2. november: ESRA Webinar

2. november: ESRA Webinar

Michael Beer presents: «Alternative approaches to the treatment of epistemic uncertainties in risk assessment”  A 45 minutes presentation followed by a questions and answers session. Wednesday November 2 at 3:00-4:00 PM (GMT+1) Mer informasjon finner du herLes mer

15. november: Norwegian Tunnel Safety Conference

Denne nasjonale konferansen arrangeres av Norwegian Tunnel Safety Cluster, som fikk Arena-status i det nasjonale klyngeprogrammet til Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og SIVA i juni 2016. På konferansen vil Einar Morland bidra med en sterk skildring av hvordan han og familien opplevde brannen i Gudvangatunnelen i 2013.  I tillegg kommer blant andre: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen…Les mer

31. oktober: SEROS

31. oktober: SEROS

Integrating economic and safety perspectives in risk management – A necessity for success? The seminar focuses on whether economists and the economic thinking is an obstacle for good risk and safety management. Or whether stronger cooperation with the economists is a necessity for a successful management of risk. Date: Monday 31 October 2016 Place: Måltidets…Les mer