Securityseminar: praktiske metoder og eksempler på anvendelse

Securityseminar: praktiske metoder og eksempler på anvendelse

Hold av datoen! Onsdag 26. september 2018 arrangerer ESRA Norge Securityseminar i Oslo.

På dette seminaret ser vi nærmere på metodene som brukes innen securityfeltet, og gir eksempler på ulike måter en kan benytte disse metodene. Det diskuteres også i hvilken grad safety- og securityfeltene kan dra nytte av hverandre for å bidra til god risikostyring.

Risikoanalyser brukes tradisjonelt til å analysere utilsiktede uønskede hendelser som kan true sikkerheten («safety»). I det siste har imidlertid sikkerhet i betydningen å forebygge tilsiktede uønskede hendelser («security») blitt satt på dagsorden i økende grad, blant annet som følge av alvorlige hendelser nasjonalt og internasjonalt, og gjennom utviklingen av standarder, for eksempel NS 5830-serien.

Safety- og securitydisiplinene har i mange bransjer og virksomheter utviklet seg i hver sin retning og bærer derfor preg av ulikt begrepsapparat og ulike metoder. Dette gir både utfordringer og muligheter.

Seminaret avholdes på KS Agenda Møtesenter, Haakon VIIs gate 9 i Oslo (rett ved Nationaltheateret)

Påmelding og program