26. september: Security – praktiske metoder og eksempler på anvendelse

Her finner du kursdokumentasjon

På dette seminaret så vi nærmere på metodene som brukes innen securityfeltet, og ga eksempler på ulike måter en kan benytte disse metodene. Vi diskuterte også i hvilken grad safety- og securityfeltene kan dra nytte av hverandre for å bidra til god risikostyring.

Risikoanalyser brukes tradisjonelt til å analysere utilsiktede uønskede hendelser som kan true sikkerheten («safety»). I det siste har imidlertid sikkerhet i betydningen å forebygge tilsiktede uønskede hendelser («security») blitt satt på dagsorden i økende grad, blant annet som følge av alvorlige hendelser nasjonalt og internasjonalt, og gjennom utviklingen av standarder, for eksempel NS 5830-serien.

Safety- og securitydisiplinene har i mange bransjer og virksomheter utviklet seg i hver sin retning og bærer derfor preg av ulikt begrepsapparat og ulike metoder. Dette gir både utfordringer og muligheter.

Seminaret ble avholdt på KS Agenda Møtesenter, Haakon VIIs gate 9 i Oslo (rett ved Nationaltheatret)

Program