Seminar 20. september 2018 – Security, praktiske metoder og anvendelse

1. Velkommen

Terje Dammen og Willy Røed

 

2. Risikoanalyser for safety og security på et samfunnssikkerhetsnivå – hva er likt og hva er ulikt?

Ann Karin Midtgaard, utredningsleder, Samordningsseksjonen i DSB.

 

3. Samfunnets digitale sårbarhet og bærekraft – er det farten eller bråstoppene som er farlig?

Tor Olav Grøtan, seniorforsker, SINTEF

 

4. Utfordringer i gjennomføring og bruk av sikringsrisikoanalyser

Anne-Kari Valdal, konsulent, Proactima AS

 

5. Metode for å måle sikringskultur

Asbjørn Lein Aalberg, sikkerhetsrådgiver, Safetec

 

6. Risikovurderinger i regi av Avinor

Minoru Stende Jensen, Fagleder, og Tarald Johansen, Sikkerhets- og beredskapsdirektør, Avinor

 

7. Analyse av Cyber security

Bjørn Axel Gran, avdelingsleder, Institutt for energiteknikk