20. november: Sikkerhet under ulike regimer – hva betyr det?

Her finner du kursdokumentasjon

Velkommen til ESRA-seminar på Scandic Stavanger Airport Hotel den 20. november 2018. Hotellet ligger ca. 2 min gange fra Sola Lufthavn. Vi ber deg ta direkte kontakt med hotellet dersom du trenger hotellovernatting.

Mange bransjer i Norge møter ulike myndigheter og regelverk og må forholde seg til ulike kravsett. Dette gjelder for eksempel den norske olje- og gassnæringen og jernbanebransjen. Annen industri vil kunne trekke paralleller til sin virksomhet.

Seminaret vil belyse ulikheter mellom norsk og britisk sikkerhetsregime, og beskrive erfaringer relatert til maritimt regelverk og regelverk hos DSB og Ptil. Foredragsholderne vil presentere hva som fungerer og hvilke utfordringer man kan møte. De vil også komme inn på hvordan man kan jobbe med analyser og studier for å oppfylle krav og forventninger, og mulige utviklingsmuligheter.

Målgruppen for seminaret er ledere og sikkerhetspersonell hos operatørselskap, riggselskap og bedrifter i jernbanebransjen. Andre målgrupper er konsulenter og utstyrsleverandører, samt alle som er interessert i å få dypere innsikt i ulike myndigheters tilnærming til sikkerhet og risiko.