Sikkerhetsutfordringer med fremtidens mobile transportløsninger

Webinar 19. oktober 2021 kl. 9:00 – 11:00.
Sett av tiden på morgenen til å lære om hva som skjer innen autonome løsninger i transportsektoren.

I dette webinaret vil du høre om de sikkerhetsutfordringene vi står overfor etter hvert som samfunnet tar i bruk nye mobile løsninger.

Merk at presentasjonene vil være på engelsk eller norsk.

Medarrangør er ITS Norway.

PS: Meld deg inn som personlig medlem av ESRA før du melder deg på og delta gratis på webinaret. (Kryss av for «personlig medlem ESRA ved påmeldingen og skriv i feltet «Tilleggsopplysninger» at du nettopp har meldt deg inn i foreningen).

VELKOMMEN TIL ET SPENNENDE WEBINAR.

PROGRAM OG PÅMELDING

VIDEO fra webinaret.

INNLEGGENE:
(1) Velkommen og informasjon om ESRA Norge
Bjørn Axel Gran, IFE og styreleder av ESRA

(2) Informasjon om ITS Norway
Jenny Simonsen, ITS Norway og prosjektdeltaker SIITS-prosjektet

(3) Challenges for risk management in the century of complex systems
Hermann Steen Wiencke, Proactima AS (kort om SIITs prosjektet  og Surbhi Bansal, Proactima AS (keynote)

(4) Enablers for Autonomous Design and Implementation
Nalini Suparamaniam – Kallerdahl, Vysus Group AS

(5.1) Hvilke muligheter og begrensninger er det for truck platooning i Norge-del 1?
(5.2) Hvilke muligheter og begrensninger er det for truck platooning i Norge?-del2 ?
Maren H. Rø Eitrheim , IFE og PhD kandidat NTNU, Trondheim