Granskning og læring etter hendelser – seminar 29. mai

Granskning og læring etter hendelser – seminar 29. mai

Hvordan få en god overgang fra granskningsrapporter til effektive tiltak og endret arbeidspraksis?

«Vi gransker for å lære», heter det. Men hvordan kan vi:

  • granske og følge opp tiltak slik at man får ut god læring etter hendelsene?
  • få en god overgang fra granskningsrapporter og læringsark («Lessons Learned») til konkrete tiltak og endret arbeidspraksis.

Læringsprosessen etter hendelser kan deles i to faser: En granskningsfase og en oppfølgingsfase.

Mens granskningsprosessen er godt etablert i mange bransjer, er det stor mangel på kunnskap om læring og effektive tiltak etter hendelser. Vi kan også bli mye flinkere til å lære av vellykkede operasjoner!

Med dette som utgangspunkt, ønsker vi å formidle noen erfaringer fra ulike bransjer, og å rette søkelyset mot viktige forutsetninger for effektiv læring etter hendelser.

Sted: Tekna, Oslo
Program og påmelding