Common safety methods (CSM)

Ny forskrift om felles sikkerhetsmetode for risikovurderinger.

Seminar ESRA Skinnegående sikkerhetsforum 23. september 2010.

Program

12:10 Bakgrunn
Gunhild Halvorsrud, Statens jernbanetilsyn
12:50 Hva trigger prosessen og hvordan praktiseres dette i andre land
Sverre Christensen, Scandpower AS
13:50 Hva betyr det for oss – tolket av NSB
Bjørn Osvaag, NSB
14:40 Hva betyr det for oss – tolket av Jernbaneverket
Mona Tveraaen, Monika Eknes, Kjetil Gjønnes, Jernbaneverket