Hold deg oppdatert om fremtidens risikostyring

Hva rører seg i de norske forskningsmiljøene?

Universitetet i Stavanger, Torsdag 8. november 2012

Presentasjon av forskningsmiljøet ved UiS + UiS’ rolle nasjonalt og internasjonalt Ole Andreas Engen, professor ved Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet (SEROS)
Aktuelle forskningsutfordringer innenfor risikoområdet Terje Aven, professor
Myndighetskontroll og egen-/ internkontroll av risiko – hvordan henger det sammen? Preben Lindøe, professor
Lunch + Møtearena mellom deltakerne fra næringslivet og studenter som skal skrive masteroppgave ved UiS
Valg av inspeksjonsintervall for brønnbarrierer – forslag til rammeverk Eirik Bjorheim Abrahamsen, førsteamanuensis
Kost-nytte analyse av sikringstiltak. En presentasjon av EU-prosjektet ValueSec. Kenneth Pettersen, førsteamenuensis
Planlegging for krisehåndtering Bjørn Ivar Kruke, førsteamanuensis
Beslutninger i kriser Odd Einar Olsen, professor