Kollisjonsrisiko

Ingeniørenes Hus, 20. november, Oslo

 Program

Status på kollisjonsmetodikk, behov for viderutvikling- 20 år med COAST/COLLIDE, hva med de neste 20? Martin Hassel, Safetec
Barrierer mot kollisjoner mellom fartøy og innretninger. Gjennomgang av risikoreduserende tiltak. Ole Steinar Andersen, Statoil
Brattholmen kollisjonsstudie– fra kvantifisering av sannsynlighet til forståelse av barriereeffektivitet. Olav Ingstad (Repsol) og Sigve Oltedal (Safetec)
DP operated floatels – Risk Management and Tecnology Development. Olav Sæter, Statoil
Erfaringer med kollisjoner på norsk sokkel og konsekvensene for regelverket. Arne Kviterud, Ptil