Kompetansestyring

Seminaret ble arrangert av ESRA Skinnegående sikkerhetsforum 30. november 2010.

Program

12:05 Kompetansestyring sett med et tilsynsperspektiv
Sjur Sæteren, Statens jernbanetilsyn
13:00 Kompetansestyring – til nytte for Cargonet eller bare for å tilfredsstille forskriftskrav
Terje Sandhalla, Cargonet
14:00 Kompetansestyring sett fra en leverandørs ståsted
Siegfried Eisinger, ABB Signal
14:40 Kompetansestyring à la flytoget
Cathrine Elgin Engström, Flytoget