Risikokommunikasjon og barrierestyring

ESRA Norge, 7. juni hos DNV på Høvik

Program

DEL 1 – Risikokommunikasjon

09:25 Områderisikokart
Therese Stuland, Statoil
09:55 Risikopersepsjon
Britt Marie Drottz-Sjøberg, NTNU
10:45 Risikokommunikasjon – fra analyse tilhandling
Anne Wahlstrøm, DNV
11:15 Farelogg i 3D – uten bruk av 3D-briller
Tor-Erik Schjelderup, DNV
11:45 Årsmøte ESRA Norge

Del 2 – Barrierestyring

12:45 Barrierestyring
Geir Erik Frafjord, Ptil
13:15 Statoils step change in managing technical integrity – The story so far
Morten Sørum, Statoil
14:00 Utvikling av barrierer og indikatorer for å hindre og begrense miljøutslipp til sjøs
Solfrid Håbrekke, SINTEF
14:30 Har vi barrierer mot brann i tog i tunnel?
Ingerid Eknes og Ole Petter Evang, Oslo T-banedrift
15:15 Oppsummering og informasjon fra ESRA