Seminar 26. november 2019 – Samfunnssikkerhet og beredskap – fra prosjektplanlegging til drift