Tilgjengelighet – pålitelighet – RAMS

Program

08:45 Velkommen
v/møteleder
09:00 Bruk av SIL analyse – oppdatering av testintervall i drift
Mary Ann Lundteigen, NTNU
09:40 RAM Analyse – et verktøy for å levere kostnadsoptimale løsninger
Atle Stokke, DNV, (Shells Ormen Lange utbygging)
10:40 RAM Analyse – et verktøy for å levere pålitelige undervannssystemer
Endre Willmann, GE Oil & Gas (Vetco Grey)
11:20 Elektrifisering av norsk sokkel – regularitet på fremtidens kraftforsyning
Arne Brufladt Svendsen, Troll Power
12:50 T-banens arbeid og erfaring med RAMS i basis
Reiel Kaale, Oslo T-bane Drift AS
13:30 Bruk av RAMS ved vedlikehold av rullende materiell
Arne Tangen, Flytoget
14:30 Bruk av RAMS-data fra basis i nye prosjekt
Tor-Erik Schjelderup, DNV
15:10 Oppsummering og informasjon fra ESRA