Barrierestyring – hva er det vi egentlig skal styre?

Stortorget, 10. april 2013

Årsmøtet i ESRA Skinnegående sikkerhetsforum ble holdt i forbindelse med dette arrangementet.

 
 Program
Defining and operationalizing the barrier concept – the human contribution
Sondre Øie, Det Norske Veritas AS
Barrierestyring – en del av helhetlig risikostyring
Hermann Wiencke, Proactima
Myke barrierer – Hvordan håndtere menneskelige elementer i barrierestyringen?
Marie Halvorsen, Jernbaneverket
Erfaringer fra kjernekraft
Salvatore Massaiu, IFE
Pålitelighetsanalyse av menneskelige barrierer med fokus på avvikssituasjoner
Xuhong He, Scandpower
Styrking av menneskelige barrierer gjennom utvikling av ikke-tekniske ferdigheter
Lars Ola Bækkevold, Jernbaneverket