Endringsledelse – mange snakker om det, men hvordan få det til i praksis?

Seminar i regi av ESRA Norge, 12. mars 2013

 
Program
09:30 Styring av risiko i endringsprosesser – fra «etter snar» til «føre var». Petroleumstilsynets erfaringer fra revisjoner og granskninger
Jorunn Elise Tharaldsen, Rolf Henning Hinderaker, Petroleumstilsynet
10:15 Fra “Change Confusion” til “Change Management”. Om organisatorisk læring som en del av endringsledelse
Sigurd Rognsvåg, Statoil
11:15 Endringsledelse – et flerhodet troll
Cathrine Gabrielsen, DNV
12:45 En utblåsning sett fra innsiden – Om utblåsningen på Snorre A 28.11.2004
Leif Sandberg
13:30 Endring og utvikling i Flysikringsdivisjon
Christian Øgaarden, Avinor
14:15 Styring av endringer under driftsaktiviteter
Fredrik Sønstabø, ExxonMobil