Europas felles jernbanekrav

ESRA Skinnegående sikkerhetsforum 20. mars 2012.

Program
(1) Innledende presentasjon om problemstillingene
Terje Sandhalla, ESRA Skinnegående sikkerhetsforum
(2) Hva er hensikten med ERA? Hva ønsker de å får til, og hvilke utfordringer finnes?
Anders Lundström, Tidligere ERA
(3) Hvilke TSI-er gjelder og hvilke er på vei? Grensesnitt mot nasjonale regler.
– Hvem gjør risikoanalyser av regelendringer – eller gjøres det ikke?
– Hvordan sikrer vi at ikke risikoen økes ved innføring av av nye regler og forskrifter
– Gjør ERA og/eller SJT noen risikovurderinger?
Erik Syvertsen, SJT
(4) NOBO eller Utpekt organ – hva er dette?
Asle Martinsen, Scandpower
(5) Hva er en «Assesserende enhet? Er dette det samme som som ISA?
Elisabeth Nilsen, COWI
(6) Hvordan er erfaringene med felles regler på tvers av grensene?
Urban Lavèn, Tågåkeriet
(7) En praktisk vinkling knyttet til TSI’er. Hva betyr dette for Infrastrukturforvalter?
Christopher Schive, JBV