Fremtidens metoder for risikostyring

På dette seminaret delte UiO noen av sine tanker om fremtidens metoder for risikostyring. Dette var det tredje seminaret i en rekke hvor ESRA besøkte et universitet, tidligere har vi arrangert seminar på UiS og NTNU. Seminaret ga en smakebit av pågående forskning ved Matematisk institutt, innen fagområder som er relatert til risiko- og pålitelighetsanalyse. Seminaret la også til rette for kontakt mellom studenter og næringsliv, til eksempel for samarbeid rundt masteroppgaver.

Onsdag 3. februar 2016 kl. 08:30-16:30
Matematisk institutt ved Universitetet i Oslo
Møteleder: Arne Bang Huseby og Willy Røed

1. Mål for betydningen av ulike komponenter i reparerbare multinære systemer.
En simuleringsbasert analyse av et olje og gass produksjonssystem.
Professor Bent Natvig, UiO

2. Modellering av reparerbare systemer ved hjelp av Poisson-prosesser og deres
utvidelser. En pålitelighetsanalyse av vindturbiner
Professor Bo Lindqvist, NTNU/UiO

3. Hvordan beregne samlet effekt av risikofaktorer ved hjelp av statistiske data og subjektive vurderinger?
Professor Arne Bang Huseby, UiO

4. Hvordan avslører vi svindel?
Førsteamanuensis Ingrid Hobæk Haff, UiO

Lunsj 
Møtearena mellom studenter ved matematisk institutt og medlemmer i ESRA Norge, for
eksempel med tanke på samarbeid om masteroppgave.

5. Hvordan tallfeste risiko i forsikring og finans?
Professor Erik Bølviken, UiO

6. Discovery and prediction of change
Professor Arnoldo Frigessi, UiO

7. Strukturpålitelighet og miljøkonturer
Seniorforsker og førsteamanuensis Erik Vanem, DNV-GL og UiO

Program PDF