Informasjonssikkerhet på jernbanen

26. november i Jernbaneverkets lokaler, Stortorget

Hva er trusselen og hvordan påvirker den oss?
Forsker Niklas Vilhelm ved Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), Norcert.

Mørketall – stort gap mellom trussel og tiltak
Seniorrådgiver Arne Røed Simonsen, Næringslivets sikkerhetsråd

Trådløse nettverk i sikkerhetskritiske applikasjoner – utfordringer og løsninger
Seniorkonsulent Astri Williamsen, Lloyd’s Register Consulting

Er det usikkert når toget går – har vi Ctrl?
Hva gjør Bane Nett for å sikre sine informasjonsystemer?
Kvalitet- og sikkerhetsrådgiver Mona Veen, K&S Bane Nett JBV