Jernbanenorge i Jernbaneeuropa

Seminar ESRA Skinnegående 11. nov 2009

Program

12:10 Presentasjon av ERA sikkerhetsavdeling
Cecilia Lind, ERA
13:00 Arbeidet i European infrastructure managers (EIM)
Johan Aase, Jernbaneverket
13:50 Arbeidet i en «working group»
Charlotte Grøntved, Statens jernbanetilsyn
14:30 Felles sikkerhetsmetodikk for risikovurdering
Johan Aase, Jernbaneverket og Gunhild Halvorsrud, Statens jernbanetilsyn