Kan kultur måles?

Seminar ESRA Skinnegående 23. sept 09

Program: 
12:05 Erfaringer fra Flytoget og Jernbaneverket
Odd Linnebakken, Flytoget
12:20 Erfaringer fra Jernbaneverket
Monika Eknes, Jernbaneverket
12:35 Sikkerhetskultur i Avinor – måling av adferd og konkrete kampanjer/eksempler
Geir Havenstrøm, Avinor
13:30 Hva er gode indikatorer på en sikkerhetskultur?
Ann Karin Midtgaard, Statens Vegvesen Region Sør
14:30 Kultur i sikkerhetsperspektiv: Hva gir mest – målinger eller beskrivelser?
Rolf Bye, NTNU Samfunnsforskning AS, Studio Apertura