Risikoanalyser – mål og mening

Jernbaneverkets lokaler i Oslo, 10. mai 2012

Program
Møteleder: ESRA Norge
10:00 Risikoanalyse – en del av helhetlig risikostyring
Daglig leder Hermann S. Wiencke, Proactima
10:30 Mål og mening med risikoanalyser – noen refleksjoner
Professor Terje Aven, Universitetet i Stavanger
12:15 Risikoanalyser i petroleumsvirksomheten – behov for å endre/justere kursen?
FoU-koordinator Vidar Kristensen, Petroleumstilsynet
12:45 Mål og mening med risikoanalyser – synspunkter fra helsesektoren
Assisterende direktør Geir Sverre Braut, Statens helsetilsyn
13:30 Bruk av risikoanalyse til beslutningsstøtte – olje og gass
Lead engineer technical safety Sunniva Anette Steen, Gudrun project Statoil
14:15 Fra byutredning i Kristiansand til kolonnekjøring på Haukeli
– Anvendelse av risikovurderinger i veitrafikken
Rådgiver Ann Karin Midtgaard, Statens vegvesen
14:45 Bruker vi ressursene der det nytter?
– Eksempler fra risikoanalyser i ulike bransjer
Teknisk direktør Inge Alme, Scandpower AS
15:15 Oppsummering – avrunding